Kostnader på smålån og mikrolån

Såkalte smålån og mikrolån har et til dels velfortjent rykte som dyre finansielle låneprodukter. Hvor dyre de er avhenger av banken som låner ut pengene, og andre faktorer du kan lese om her. Om lånebehovet ditt er begrenset, er dette teksten du må lese før du begynner å sende inn lånesøknader.

Kjennetegn for produktene

Begge betegnelsene ”smålån” og ”mikrolån” er egentlig synonymer med forbrukslån uten sikkerhet. Det betyr i praksis at låntakeren bestemmer selv hva de lånte pengene skal brukes til. Den eneste begrensningen er at man bryter norsk lov om lånet brukes til et kriminelt formål.

Årsaken til at termene smålån og mikrolån brukes er for å avgrense forbrukslån i forhold til størrelse. Skillet mellom lånetypene er ikke alltid like enkelt å få greie på, da bankene gjerne opererer med forskjellige definisjoner.

Vi kan likevel prøve oss på en grov inndeling:

 • Mikrolån: forbrukslån på inntil 10 000 kroner
 • Smålån: forbrukslån fra 10 000 kroner til omtrent 70 000 kroner

Rentebetingelser på lån alle uten sikkerhet

Nesten uten unntak beregnes rentene på et forbrukslån i forhold til låntakerens økonomi. Har låntakeren god kredittscore og betalingsevne, gir bankene bedre rentetilbud enn når det motsatte er tilfelle.

Derfor blir for eksempel rentebetingelsene på et forbrukslån (uansett størrelse) hos Ikano Bank et sted mellom cirka 8% og 16%. Dette er yttergrensene for bankens renteberegning. Er du en attraktiv kunde og sikker betaler, blir lånet med andre ord billigst. Husk at du kan sjekke din egen kredittverdighet gratis for å danne deg et bilde over hva bankene ser.

Mindre lånebeløp koster deg mer

Mindre lånestørrelser har nesten alltid de høyeste rentene. Dette henger spesielt sammen med at små lån forventes å bli tilbakebetalt raskt. Låner du for eksempel 10 000 kroner over 4 måneder i en bank, vil banken kunne tape penger dersom rentebetingelsene er like lave som et større lån som går over flere år. Det ønsker de selvsagt ikke.

Derfor ser vi ofte nærmest skrekkeksempler på rentebetingelser på spesielt mikrolånene.

Prisdifferansene

I grove trekk kan renteberegningen hos enkelte banker forsvares. Låner du noen få tusenlapper i et par måneder, der kostnaden kanskje blir 1 500 kroner, er dette neppe mer enn det banken må ha for bryderiet. Prosentvis vil du imidlertid ha betalt renter som ser helt vanvittige ut. Renter oppgis nemlig alltid per år.

Samtidig som høye renteprosenter kan forsvares, er det ingen tvil om at noen banker tjener ganske grovt på de høye rentene. Enkelte slenger på gebyrer som gjør lånene enda dyrere, og de får dermed effektive renter som kan anses som ublu.

Viktig å ikke ha smålån eller mikrolån over lang tid

Om du tvinges til å ta opp et smålån eller mikrolån, er det svært viktig at du overholder den avtalte planen for tilbakebetaling. Det sier seg selv at for hver måned som går ekstra, betaler du en prosentvis rente som koster deg mye.

Personer med betalingsproblemer bør refinansiere slik gjeld, spesielt om det dreier seg om flere lån på én gang. Om du for eksempel har fire smålån på til sammen 100 000 kroner, betaler du sannsynligvis skrekkelig mye mer i renter enn om du hadde hatt et vanlig forbrukslån på samme lånesum.

I tillegg betaler du fire ganger terminomkostningene, i stedet for kun ett enkelt gebyr. Faktisk finnes det lån til refinansiering som er gebyrfritt, for eksempel hos Bank Norwegian. Flere nye banker er også i ferd med å etablere seg på markedet, inklusive Optin Bank.

Bedre å spare om du kan

Vi mener også at om pengebehovet er på kun noen tusenlapper, bør man egentlig unngå å låne så langt det lar seg gjøre. Dreier det seg ikke om akutte og viktige behov, bør sparing være metoden du velger. Husk at et mikrolån skal betales tilbake i løpet av kun noen måneder. Klarer du å betjene avdragene, bør du også klare å spare det tilsvarende beløpet.

Søk hos flere, ikke bare spesialbankene

Skal du låne en begrenset sum vil du tjene på å gå frem på samme måte som om du skulle låne en stor sum. Det vil kort fortalt si at du bør innhente mange lånetilbud før du bestemmer deg. Sjekk oversikten hos forbrukslånonline.com for mer informasjon om hvorfor dette er et smart trekk. Du bør heller ikke søke kun hos de bankene som kun skilter med mikrolån eller smålån, for eksempel KlikkLån, Folkia og Ferratum Bank.

Banker som Santander, Bank Norwegian og Instabank har alle en nedre lånegrense som passer til de fleste behov. Hos noen, for eksempel Instabank er grensen helt nede i 5 000 kroner, mens hos en bank med ”høyt” minstelån er grensene gjerne omtrent 25 000 kroner,

Renter og etableringsgebyr blir avgjørende

Velger du for eksempel å låne hos Bank Norwegian, får du et etableringsgebyr på toppen som kan dra opp de effektive rentene betraktelig. Likevel kan det godt hende du kommer bedre ut hos denne banken, enn for eksempel en bank som har høyeste lånegrense på 20 000 kroner. Rett og slett fordi du ofte får betydelig lavere renter. Denne banken tilbyr for øvrig lån til refinansiering uten etableringsgebyr.

Merk deg også at det sannsynligvis vil lønne seg å låne fra en bank med ingen gebyrer (Santander har gebyrfritt lån inntil 70 000 kroner), eller en bank med lavt etableringsgebyr for de minste lånestørrelsene (for eksempel Komplett Bank).

Når du får en betalingsanmerkning har du strengt tatt selv sagt til bankene at de ikke bør gi deg lån. Anmerkningen er der for både å hindre at bankene taper penger, og for at ikke du selv skal pådra deg større problemer. Les om hva du må foreta deg for å unngå betalingsanmerkninger, for å kvitte deg med de, og for å løse gjeldsproblemene.

Slik blir anmerkningen registrert

Tiden det tar fra en regning eller avdragsbetaling forfaller, til betalingsanmerkningen er et faktum, er ganske lang. Fra betalingsfristen er utløpt blir gangen i saken slik:

 • Du får varsel om at inkasso vil bli iverksatt
 • Betalingsvarselet gir en ny frist til å betale på 14 dager
 • Du får en ny betalingsoppfordring med ny frist på 14 dager
 • Rettslig inndriving blir iverksatt (kravet meldes inn til forliksråd eller namsmannen)
 • Etter en måned fra rettslige skritt er iverksatt kan inkassoselskapet registrere en betalingsanmerkning

Det er en rekke regler for hvordan disse skrittene foretas, men det blir for omfattende å liste de opp her. Du kan uansett være ganske sikker på at inkassoselskapet går frem på riktig måte.

Stoppe inkassosaken

Dersom kravet ikke er reelt, vil du kunne stoppe saken ved å komme med innsigelser står det hos låneutensikkerhet.net. Du kan også stoppe saken ved å inngå en betalingsavtale med kreditor eller inkassoselskapet, men dette er ikke noe du har krav på.

Å ikke betale et reelt krav er ingen god løsning, og de aller færreste slipper unna. Du kan komme til å pådra deg store renteutgifter, i tillegg til kostnadene inkassoselskapet har for å drive inn gjelden. Kort fortalt må du regne med at jo lengre du utsetter betalingen, desto dyrere blir det til slutt.

Slettes når gjelden er oppgjort

Anmerkningen skal slettes med en gang du gjør opp hele det tilknyttede kravet (nav.no). Teoretisk blir betalingsanmerkninger slettet etter fire år, selv om du ikke gjør opp. Men, kreditor har alltid mulighet til å iverksette nye rettslige skritt, og dermed holde liv i både krav og betalingsanmerkningen. Er beløpet stort nok kan du regne med at du heller ikke slipper unna ved å bruke tiden til hjelp.

Du hindres også fra å få andre kreditter

Så lenge du er registrert med en anmerkning, er det nesten helt utelukket at du vil få lån eller kreditter. Du avsperres sannsynligvis også fra alle andre tjenester som har et kredittelement i seg. Dette kan være abonnement på mobil eller internett, strøm, forsikring eller lignende.

Du vil kunne få en betalingsanmerkning også for andre forhold, for eksempel om du går personlig konkurs, eller har en gjeldsordning. Anmerkningen er for å sperre tilgangen din til kreditt i en eller annen form.

Du kan faktisk be om å få en slik anmerkning selv, for eksempel om du vil forhindre at det tas opp lån i ditt navn etter ID-tyveri, eller om du rett og slett ikke stoler på dine egne vurderinger. I så fall er det du selv som må be om å få anmerkningen slettet, når det blir aktuelt.

Refinansiering er en potensiell løsning

I utgangspunktet bør mange vurdere å refinansiere dyr gjeld før den går til inkasso, og kanskje påfølgende betalingsanmerkninger. Er du treg på avtrekkeren vil det bli så å si umulig å refinansiere etter at anmerkningen er et faktum.

Unntakene er et lite knippe banker som yter lån under disse forutsetningene, selv om du har betalingsanmerkning:

 • Lånet må pantesikres (din egen bolig eller annen eiendom, subsidiært ved kausjonist).
 • Lånet må brukes til å refinansiere den misligholdte gjelden.

De tre mest kjente bankene som aksepterer løsningen er Svea Finans, Bluestep Bank og Bank2.

Det vanligste alternativet

Har du ikke pantesikring å stille med, er det egentlig kun én utvei. Det er å betale gjelden, og helst så raskt som mulig. Så lenge du er villig til å gjøre opp vil du nok møtes med forståelse hos kreditorene. Det er dog mulig å tilslag om tvungen gjeldsordning, men det er viktig å huske at det kun gis 1 gang i livet.
Gjør i så fall opp den gjelden som har betalingsanmerkningen tilknyttet først, dersom det er snakk om flere forhold.

Vurder også å få til avdragsutsettelse på eventuelle andre lån, slik at du raskest mulig blir kvitt det som er prekært. Deretter kan du vurdere refinansiering på eventuell resterende gjeld.

8 av 10 får avslag på søknadene sine om forbrukslån. Skal du søke lån? Her er 7 tips til hvordan du øker sjansen for et positivt svar fra banken.

Bankene mottok 1,4 millioner søknader om forbrukslån i fjerde kvartal, 2017. Av disse ble bare 300.000 innvilget. 80 % av alle som søkte om et lån uten sikkerhet fikk avslag.

Den som trodde at det var lett å skaffe seg forbrukslån i Norge, må tro om igjen. Myndighetenes innstramminger de siste årene har gjort nåløyet betraktelig trangere.

Flere nektes forbrukslån

Vi pådrar oss mer og mer forbruksgjeld. Ved inngangen til 2018 var nordmenns usikrede gjeld på godt over 100 milliarder kroner (kredittkortgjeld utgjør om lag halvparten). Dette har fått myndighetene til å reagere.

Høsten 2017 fikk bankene nye retningslinjer for tildeling av lån. Et av hovedpunktene er at lånesøkerens samlede gjeld ikke kan overstige 5 ganger brutto årsinntekt. De nye reglene kommer på toppen av den pålagte kredittsjekken bankene må utføre hver gang noen søker lån.

Summen er at det har blitt vanskeligere å få forbrukslån.

Avgjørende kredittsjekk

Når du søker om et lån, eller et kredittkort, er banken pålagt å sjekke betalingsdyktigheten din. Den utfører en kredittsjekk.

Banken kontakter et kredittopplysningsbyrå, slik som Experian eller Bisnode. Disse har allerede en rekke opplysninger om deg. Basert på denne informasjonen får du en kredittscore; en poengsum som indikerer om du er en god eller dårlig betaler.

 • En høy sum betyr at det er mindre risikabelt å låne ut penger til deg.
 • Jo lavere summen er, desto større er bankens risiko.

(Du kan sjekke din egen score her.)

Kredittopplysningsselskapene sender sine vurderinger til banken. Deretter bestemmer banken seg for om den vil låne deg penger eller ikke.

Dårlig kredittscore

En lav kredittscore er trolig hovedårsaken til at du ikke får lån eller kredittkort. Men hva er med på å gi deg en dårlig score?

Her er noen «syndere»:

 • Lav alder – Du får nesten alltid mer poeng jo eldre du er.
 • Liten eller varierende inntekt – Faste og høye inntekter øker poengsummen.
 • Hyppig flytting – Skifter du ofte adresse? Dette kan være negativt for scoren din.
 • Betalingsanmerkninger – Pågående inkassosaker stjeler mange poeng.
 • Høy gjeld – Jo mindre gjeld, desto bedre score.

Slik styrker du lånemulighetene

Har banken avvist lånesøknaden din? Eller vet du at kredittscoren din er lav? Alt håp er ikke ute. Det er mange ting du kan gjøre for å styrke mulighetene dine til å få et lån.

Men her er det på plass med en advarsel: Dette er ingen «Quick Fix». Du kan både måtte jobbe litt, og bruke litt tid for å komme i mål…

1. Kvitt deg med inkassosaker

Står du midt oppi en pågående inkassosak? Har du allerede pådratt deg betalingsanmerkninger? Gjør hva du kan for å avslutte disse. Du vil temmelig sikkert ikke få låne noe som helst før dette er ute av verden.

2. Skaff en stabil inntekt

Hvis varierende inntekter er grunnen til lånenekten bør du prøve å skaffe deg en mer stabil inntekt. Her kan alt fra å søke på en jobb, til å skifte jobb eller å be om en større stillingsandel være aktuelt.

3. Kvitt deg med gjeld

Når du ønsker mer gjeld, er det bra å ha så lite som mulig fra før. Kanskje må du kvitte deg med litt av gjelden du har allerede, før du sender en ny lånesøknad. Det er flere ting du kan gjøre:

 • Betal inn ekstra mye på lånene du har – hver måned.
 • Skaff deg ekstrainntekter som utelukkende går til nedbetaling av forbrukslån og annen gjeld.
 • Selg ting du ikke bruker. Bruk overskuddet på å redusere gjelden.

4. Søk hos flere banker

Selv om bankene får den samme informasjonen fra kredittvurderingsselskapene, gjør de også egne vurderinger. Her kan utfallet bli vidt forskjellige fra den ene banken til den andre.

5. Tilby sikkerhet for lånet

Eier du huset du bor i? Har du andre, verdifulle eiendeler? Det finnes forbrukslånbanker som gir deg lån mot sikkerhet. Slike sikrede forbrukslån har også en betydelig lavere rente enn usikrede lån.

6. Lån sammen med noen

En medlåntaker øker sjansene for at banken gir deg lån. Faktisk kan medlåntakeren være det positive loddet på vektskålen, selv om kredittscoren din er lav.

7. Vis moderasjon

Ikke gå amok i lånesøknaden. Be heller om å få låne litt for lite penger enn altfor mye.