Kostnader på smålån og mikrolån

Såkalte smålån og mikrolån har et til dels velfortjent rykte som dyre finansielle låneprodukter. Hvor dyre de er avhenger av banken som låner ut pengene, og andre faktorer du kan lese om her. Om lånebehovet ditt er begrenset, er dette teksten du må lese før du begynner å sende inn lånesøknader.

Kjennetegn for produktene

Begge betegnelsene ”smålån” og ”mikrolån” er egentlig synonymer med forbrukslån uten sikkerhet. Det betyr i praksis at låntakeren bestemmer selv hva de lånte pengene skal brukes til. Den eneste begrensningen er at man bryter norsk lov om lånet brukes til et kriminelt formål.

Årsaken til at termene smålån og mikrolån brukes er for å avgrense forbrukslån i forhold til størrelse. Skillet mellom lånetypene er ikke alltid like enkelt å få greie på, da bankene gjerne opererer med forskjellige definisjoner.

Vi kan likevel prøve oss på en grov inndeling:

  • Mikrolån: forbrukslån på inntil 10 000 kroner
  • Smålån: forbrukslån fra 10 000 kroner til omtrent 70 000 kroner

Rentebetingelser på lån alle uten sikkerhet

Nesten uten unntak beregnes rentene på et forbrukslån i forhold til låntakerens økonomi. Har låntakeren god kredittscore og betalingsevne, gir bankene bedre rentetilbud enn når det motsatte er tilfelle.

Derfor blir for eksempel rentebetingelsene på et forbrukslån (uansett størrelse) hos Ikano Bank et sted mellom cirka 8% og 16%. Dette er yttergrensene for bankens renteberegning. Er du en attraktiv kunde og sikker betaler, blir lånet med andre ord billigst. Husk at du kan sjekke din egen kredittverdighet gratis for å danne deg et bilde over hva bankene ser.

Mindre lånebeløp koster deg mer

Mindre lånestørrelser har nesten alltid de høyeste rentene. Dette henger spesielt sammen med at små lån forventes å bli tilbakebetalt raskt. Låner du for eksempel 10 000 kroner over 4 måneder i en bank, vil banken kunne tape penger dersom rentebetingelsene er like lave som et større lån som går over flere år. Det ønsker de selvsagt ikke.

Derfor ser vi ofte nærmest skrekkeksempler på rentebetingelser på spesielt mikrolånene.

Prisdifferansene

I grove trekk kan renteberegningen hos enkelte banker forsvares. Låner du noen få tusenlapper i et par måneder, der kostnaden kanskje blir 1 500 kroner, er dette neppe mer enn det banken må ha for bryderiet. Prosentvis vil du imidlertid ha betalt renter som ser helt vanvittige ut. Renter oppgis nemlig alltid per år.

Samtidig som høye renteprosenter kan forsvares, er det ingen tvil om at noen banker tjener ganske grovt på de høye rentene. Enkelte slenger på gebyrer som gjør lånene enda dyrere, og de får dermed effektive renter som kan anses som ublu.

Viktig å ikke ha smålån eller mikrolån over lang tid

Om du tvinges til å ta opp et smålån eller mikrolån, er det svært viktig at du overholder den avtalte planen for tilbakebetaling. Det sier seg selv at for hver måned som går ekstra, betaler du en prosentvis rente som koster deg mye.

Personer med betalingsproblemer bør refinansiere slik gjeld, spesielt om det dreier seg om flere lån på én gang. Om du for eksempel har fire smålån på til sammen 100 000 kroner, betaler du sannsynligvis skrekkelig mye mer i renter enn om du hadde hatt et vanlig forbrukslån på samme lånesum.

I tillegg betaler du fire ganger terminomkostningene, i stedet for kun ett enkelt gebyr. Faktisk finnes det lån til refinansiering som er gebyrfritt, for eksempel hos Bank Norwegian. Flere nye banker er også i ferd med å etablere seg på markedet, inklusive Optin Bank.

Bedre å spare om du kan

Vi mener også at om pengebehovet er på kun noen tusenlapper, bør man egentlig unngå å låne så langt det lar seg gjøre. Dreier det seg ikke om akutte og viktige behov, bør sparing være metoden du velger. Husk at et mikrolån skal betales tilbake i løpet av kun noen måneder. Klarer du å betjene avdragene, bør du også klare å spare det tilsvarende beløpet.

Søk hos flere, ikke bare spesialbankene

Skal du låne en begrenset sum vil du tjene på å gå frem på samme måte som om du skulle låne en stor sum. Det vil kort fortalt si at du bør innhente mange lånetilbud før du bestemmer deg. Sjekk oversikten hos forbrukslånonline.com for mer informasjon om hvorfor dette er et smart trekk. Du bør heller ikke søke kun hos de bankene som kun skilter med mikrolån eller smålån, for eksempel KlikkLån, Folkia og Ferratum Bank.

Banker som Santander, Bank Norwegian og Instabank har alle en nedre lånegrense som passer til de fleste behov. Hos noen, for eksempel Instabank er grensen helt nede i 5 000 kroner, mens hos en bank med ”høyt” minstelån er grensene gjerne omtrent 25 000 kroner,

Renter og etableringsgebyr blir avgjørende

Velger du for eksempel å låne hos Bank Norwegian, får du et etableringsgebyr på toppen som kan dra opp de effektive rentene betraktelig. Likevel kan det godt hende du kommer bedre ut hos denne banken, enn for eksempel en bank som har høyeste lånegrense på 20 000 kroner. Rett og slett fordi du ofte får betydelig lavere renter. Denne banken tilbyr for øvrig lån til refinansiering uten etableringsgebyr.

Merk deg også at det sannsynligvis vil lønne seg å låne fra en bank med ingen gebyrer (Santander har gebyrfritt lån inntil 70 000 kroner), eller en bank med lavt etableringsgebyr for de minste lånestørrelsene (for eksempel Komplett Bank).