Dette kan du gjøre for å forbedre mulighetene til å få innvilget lån uten sikkerhet

8 av 10 får avslag på søknadene sine om forbrukslån. Skal du søke lån? Her er 7 tips til hvordan du øker sjansen for et positivt svar fra banken.

Bankene mottok 1,4 millioner søknader om forbrukslån i fjerde kvartal, 2017. Av disse ble bare 300.000 innvilget. 80 % av alle som søkte om et lån uten sikkerhet fikk avslag.

Den som trodde at det var lett å skaffe seg forbrukslån i Norge, må tro om igjen. Myndighetenes innstramminger de siste årene har gjort nåløyet betraktelig trangere.

Flere nektes forbrukslån

Vi pådrar oss mer og mer forbruksgjeld. Ved inngangen til 2018 var nordmenns usikrede gjeld på godt over 100 milliarder kroner (kredittkortgjeld utgjør om lag halvparten). Dette har fått myndighetene til å reagere.

Høsten 2017 fikk bankene nye retningslinjer for tildeling av lån. Et av hovedpunktene er at lånesøkerens samlede gjeld ikke kan overstige 5 ganger brutto årsinntekt. De nye reglene kommer på toppen av den pålagte kredittsjekken bankene må utføre hver gang noen søker lån.

Summen er at det har blitt vanskeligere å få forbrukslån.

Avgjørende kredittsjekk

Når du søker om et lån, eller et kredittkort, er banken pålagt å sjekke betalingsdyktigheten din. Den utfører en kredittsjekk.

Banken kontakter et kredittopplysningsbyrå, slik som Experian eller Bisnode. Disse har allerede en rekke opplysninger om deg. Basert på denne informasjonen får du en kredittscore; en poengsum som indikerer om du er en god eller dårlig betaler.

  • En høy sum betyr at det er mindre risikabelt å låne ut penger til deg.
  • Jo lavere summen er, desto større er bankens risiko.

(Du kan sjekke din egen score her.)

Kredittopplysningsselskapene sender sine vurderinger til banken. Deretter bestemmer banken seg for om den vil låne deg penger eller ikke.

Dårlig kredittscore

En lav kredittscore er trolig hovedårsaken til at du ikke får lån eller kredittkort. Men hva er med på å gi deg en dårlig score?

Her er noen «syndere»:

  • Lav alder – Du får nesten alltid mer poeng jo eldre du er.
  • Liten eller varierende inntekt – Faste og høye inntekter øker poengsummen.
  • Hyppig flytting – Skifter du ofte adresse? Dette kan være negativt for scoren din.
  • Betalingsanmerkninger – Pågående inkassosaker stjeler mange poeng.
  • Høy gjeld – Jo mindre gjeld, desto bedre score.

Slik styrker du lånemulighetene

Har banken avvist lånesøknaden din? Eller vet du at kredittscoren din er lav? Alt håp er ikke ute. Det er mange ting du kan gjøre for å styrke mulighetene dine til å få et lån.

Men her er det på plass med en advarsel: Dette er ingen «Quick Fix». Du kan både måtte jobbe litt, og bruke litt tid for å komme i mål…

1. Kvitt deg med inkassosaker

Står du midt oppi en pågående inkassosak? Har du allerede pådratt deg betalingsanmerkninger? Gjør hva du kan for å avslutte disse. Du vil temmelig sikkert ikke få låne noe som helst før dette er ute av verden.

2. Skaff en stabil inntekt

Hvis varierende inntekter er grunnen til lånenekten bør du prøve å skaffe deg en mer stabil inntekt. Her kan alt fra å søke på en jobb, til å skifte jobb eller å be om en større stillingsandel være aktuelt.

3. Kvitt deg med gjeld

Når du ønsker mer gjeld, er det bra å ha så lite som mulig fra før. Kanskje må du kvitte deg med litt av gjelden du har allerede, før du sender en ny lånesøknad. Det er flere ting du kan gjøre:

  • Betal inn ekstra mye på lånene du har – hver måned.
  • Skaff deg ekstrainntekter som utelukkende går til nedbetaling av forbrukslån og annen gjeld.
  • Selg ting du ikke bruker. Bruk overskuddet på å redusere gjelden.

4. Søk hos flere banker

Selv om bankene får den samme informasjonen fra kredittvurderingsselskapene, gjør de også egne vurderinger. Her kan utfallet bli vidt forskjellige fra den ene banken til den andre.

5. Tilby sikkerhet for lånet

Eier du huset du bor i? Har du andre, verdifulle eiendeler? Det finnes forbrukslånbanker som gir deg lån mot sikkerhet. Slike sikrede forbrukslån har også en betydelig lavere rente enn usikrede lån.

6. Lån sammen med noen

En medlåntaker øker sjansene for at banken gir deg lån. Faktisk kan medlåntakeren være det positive loddet på vektskålen, selv om kredittscoren din er lav.

7. Vis moderasjon

Ikke gå amok i lånesøknaden. Be heller om å få låne litt for lite penger enn altfor mye.