Vanskelig å få lån om du har betalingsanmerkning

Når du får en betalingsanmerkning har du strengt tatt selv sagt til bankene at de ikke bør gi deg lån. Anmerkningen er der for både å hindre at bankene taper penger, og for at ikke du selv skal pådra deg større problemer. Les om hva du må foreta deg for å unngå betalingsanmerkninger, for å kvitte deg med de, og for å løse gjeldsproblemene.

Slik blir anmerkningen registrert

Tiden det tar fra en regning eller avdragsbetaling forfaller, til betalingsanmerkningen er et faktum, er ganske lang. Fra betalingsfristen er utløpt blir gangen i saken slik:

  • Du får varsel om at inkasso vil bli iverksatt
  • Betalingsvarselet gir en ny frist til å betale på 14 dager
  • Du får en ny betalingsoppfordring med ny frist på 14 dager
  • Rettslig inndriving blir iverksatt (kravet meldes inn til forliksråd eller namsmannen)
  • Etter en måned fra rettslige skritt er iverksatt kan inkassoselskapet registrere en betalingsanmerkning

Det er en rekke regler for hvordan disse skrittene foretas, men det blir for omfattende å liste de opp her. Du kan uansett være ganske sikker på at inkassoselskapet går frem på riktig måte.

Stoppe inkassosaken

Dersom kravet ikke er reelt, vil du kunne stoppe saken ved å komme med innsigelser står det hos låneutensikkerhet.net. Du kan også stoppe saken ved å inngå en betalingsavtale med kreditor eller inkassoselskapet, men dette er ikke noe du har krav på.

Å ikke betale et reelt krav er ingen god løsning, og de aller færreste slipper unna. Du kan komme til å pådra deg store renteutgifter, i tillegg til kostnadene inkassoselskapet har for å drive inn gjelden. Kort fortalt må du regne med at jo lengre du utsetter betalingen, desto dyrere blir det til slutt.

Slettes når gjelden er oppgjort

Anmerkningen skal slettes med en gang du gjør opp hele det tilknyttede kravet (nav.no). Teoretisk blir betalingsanmerkninger slettet etter fire år, selv om du ikke gjør opp. Men, kreditor har alltid mulighet til å iverksette nye rettslige skritt, og dermed holde liv i både krav og betalingsanmerkningen. Er beløpet stort nok kan du regne med at du heller ikke slipper unna ved å bruke tiden til hjelp.

Du hindres også fra å få andre kreditter

Så lenge du er registrert med en anmerkning, er det nesten helt utelukket at du vil få lån eller kreditter. Du avsperres sannsynligvis også fra alle andre tjenester som har et kredittelement i seg. Dette kan være abonnement på mobil eller internett, strøm, forsikring eller lignende.

Du vil kunne få en betalingsanmerkning også for andre forhold, for eksempel om du går personlig konkurs, eller har en gjeldsordning. Anmerkningen er for å sperre tilgangen din til kreditt i en eller annen form.

Du kan faktisk be om å få en slik anmerkning selv, for eksempel om du vil forhindre at det tas opp lån i ditt navn etter ID-tyveri, eller om du rett og slett ikke stoler på dine egne vurderinger. I så fall er det du selv som må be om å få anmerkningen slettet, når det blir aktuelt.

Refinansiering er en potensiell løsning

I utgangspunktet bør mange vurdere å refinansiere dyr gjeld før den går til inkasso, og kanskje påfølgende betalingsanmerkninger. Er du treg på avtrekkeren vil det bli så å si umulig å refinansiere etter at anmerkningen er et faktum.

Unntakene er et lite knippe banker som yter lån under disse forutsetningene, selv om du har betalingsanmerkning:

  • Lånet må pantesikres (din egen bolig eller annen eiendom, subsidiært ved kausjonist).
  • Lånet må brukes til å refinansiere den misligholdte gjelden.

De tre mest kjente bankene som aksepterer løsningen er Svea Finans, Bluestep Bank og Bank2.

Det vanligste alternativet

Har du ikke pantesikring å stille med, er det egentlig kun én utvei. Det er å betale gjelden, og helst så raskt som mulig. Så lenge du er villig til å gjøre opp vil du nok møtes med forståelse hos kreditorene. Det er dog mulig å tilslag om tvungen gjeldsordning, men det er viktig å huske at det kun gis 1 gang i livet.
Gjør i så fall opp den gjelden som har betalingsanmerkningen tilknyttet først, dersom det er snakk om flere forhold.

Vurder også å få til avdragsutsettelse på eventuelle andre lån, slik at du raskest mulig blir kvitt det som er prekært. Deretter kan du vurdere refinansiering på eventuell resterende gjeld.